Vloeistoffilters

Filtex heeft jarenlange ervaring met vloeistoffilters. Een heel groot deel van de filtratieproblematiek kan dan ook met eenvoudige filters en filterelementen opgelost worden. Het voordeel hierbij is dat deze filters in grote hoeveelheden gemaakt worden en dus relatief goedkoop zijn. Deze wegwerp filters vormen komen dan ook in bijna elk bedrijf maar ook huishouden voor. Dat kan gaan van eenvoudige filtratie van regenwater voor het gebruik van hemelwater als spoelwater van toiletten tot process vloeistoffen in een hoog technologisch bedrijf.